Bem-vindo a Portugal

Svenskägt portugisiskt företag med golfresor till Portugal till salu                          

Golf player teeing golf ball with palms in background

Teaser4.Carl[62909]

Kontakta mig på
Karlolof13@gmail.com
Lämna information om ert intresse och kort om er själv med kontaktuppgifter så tar vi kontakt med er för mer information.

Ökat intresse för att starta företag i Portugal

Jag märker ett ökat intresse att starta företag i Portugal både av 30–40 åringar i Sverige och av företagare i Sverige som vill fortsätta sin verksamhet i Portugal.

Jag bistår med uppsättande av företag, anskaffande av lokaler, bostäder och kontakter med redovisningsbyråer och advokater med stöd av mina samarbetspartners.

AKTUELLT

Protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Sveriges riksdag har sagt upp skatteavtalet med Portugal f o m 2022

Portugal kan fortfarande innan årsskiftet, ratificera protokollet från maj 2019, men inga skatterådgivare i Portugal förväntar sig att detta sker.Följande länk www.riksdagen.se debatter &beslut, Webb-Tv uppsägning skatteavtal Sverige och Portugal, ca 35 minuter.Propositionen tillstyrks men ledamöterna från M, SD, SD, F och SD framförde en mycket allvarlig kritik mot Finansminister Magdalena Anderssons vulgära retorik mot utflyttade svenskar, dock sa, som förväntad, Socialdemokraterna, VP och MP inget.Oppositionspartierna sa också att det var fel att höja SINK till 25 % av regeringen och då får man kanske räkna med att ifall det blir regeringsbyte så kommer man ändra till 20 %.Vidare vill ledamöterna att ett skatteavtal måsta förhandlas fram då det både är socialdemokratisk regering båda länderna.

Uppsägning av skatteavtalet Sverige-Portugal f o m 2022: Några konsekvenser

Skärmavbild 2021-11-08 kl. 08.43.05