Nyheter

SINK
SINK -skatten har höjts f o m 1 januari 2018 från 20 till 25%

NHR
Portugals finansminister har i samtal i september 2017 med Sveriges Finansminister Magdalena Andersson informerat om att Portugal planerar att börja ta ut 5–10% skatt på tjänstepensioner privat sektor. Vi får följa denna fråga under 2018 och se ifall Portugal fullföljer tanken på att börja beskatta tjänstepensionerna och f o m vilket år. Givetvis blir det intressant och se ifall detta gäller även dem som redan erhållit NHR status och ifall det blir frågan om övergångsregler.

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal
Sverige har i mars 2017 begärt en omförhandling av dubbelbeskattningsavtalet som kan ta upp till 3–4 år innan det träder ikraft. Det kan även här bli frågan om vissa övergångsregler.

Skatteverkets förslag till utflyttningsskatt

”För att hindra skatteplanering vill regeringen införa en utflyttningsskatt för personer som för ut kapital från Sverige”. Det säger finansminister Magdalena Andersson.

Finansministern tog på onsdagen emot ett förslag från Skatteverket där personer som för ut tillgångar som när de säljs har en vinst på över 100 000 kronor ska betala skatt. Och det vill regeringen så snart som möjligt införa, säger Magdalena Andersson.

Det innebär att personer som flyttar ut kapital som när det säljs har en vinst på över 100 000 kronor ska beskattas. När kapitalet flyttas kommer de flesta att få uppskov från beskattning, men när tillgångarna väl säljs ska skatt betalas i Sverige. Det är t.ex. aktier och andelar i handelsbolag enligt Skatteverkets förslag.

Utflyttningsbeskattning ska inte gälla t.ex. sparande i Investeringssparkonto eller fastigheter.”

Kommentar från PWC, Tax Matters
”Det är värdefullt och starkt att Skatteverket nu under pågående remisstid medger brister i förslaget och att någon konsekvensanalys för entreprenörer, företag och näringsliv inte gjorts. Sannolikt bromsar detta förslaget. Under 2018 lär vi inte se något skarpt förslag, oavsett regering efter valet. Vad som händer under 2019 återstår att se. Klart är att den som vill se en exitskatt måste ta ett rejält omtag i frågan. Den lär därmed sannolikt komma upp under valrörelsen.”

Seminarier

Mer information

www.portugalagent.com.
http://utland.fastighetsbyran.se/