Pensionering i Portugal

I Portugal är privata tjänstepensioner beskattade med 10 % under tio år ifall man erhåller den s.k. NHR-statusen från portugisiska Skatteverket. F o m 2022 kommer dock den avräknas mot den Svenska SINK-skatten på 25 % varför det blir totalt 25 %

I början av 2000-talet flyttade årligen ett femtiotal svenskar till Portugal. Under 2018  nådde flyttströmmen en ny rekordnivå på 786 utflyttade svenskar.

Därutöver finns ett okänt antal svenskar som övergett Spanien, Frankrike och Storbritannien för ett billigare liv i Portugal.

Även Malta gick under 2013 ut med ett erbjudande om låg skatt på privata pensioner, något som lett till att många pensionärer från andra EU-länder sökt sig dit för att plocka ut tjänstepensionen under några få år.

Storbritannien, Spanien och Frankrike är de europeiska länder dit flest svenskar flyttar av skatteskäl. Även Malta, Schweiz och Cypern hör till länder dit det är skattemässigt förmånligt att emigrera.

Totalt 48 937 47 718
Land 2020 2019
Portugal 546 679
Cypern 66 90
Grekland 505 437
Italien 611 611
Malta 107 186
Frankrike 922 1 007
Spanien  1 644 1 875
Storbritannien 3 540 3 493

Observera, innehåller endast utflyttning till ovanstående länder från Sverige. Som ovan nämnts pågår omflyttning av svenskar från andra länder till Portugal som inte framgår av statistiken. Tabellen visar samtliga utflyttade men självklart så är det inte alla som flyttar av skatteskäl. Det troliga är dock att dem allra flesta som flyttar till ovanstående länder gör det av skatteskäl.

Vad bör man lägga in för parametrar när man flyttar från sitt hemland Sverige som i detta fall till Portugal

Eftersom jag själv flyttade hit i september 2014 kan jag, lyfta fram följande som jag tycker skall finnas med på checklistan inför valet.

Nedanstående punkter är det man skall utgå ifrån först och främst,

  • Detta är en angelägenhet för hela familjen trots att det normalt sett är endast föräldrarna som flyttar.
  • Rimligt avstånd, goda kommunikationer och till rimlig kostnad för umgänge med barn, barnbarn,etc. och övriga släktingar och vänner, både för besök och egna besök i Sverige.
  •  Sjukvård
  •  Bostadsort efter exempelvis fritidsintressen som bad och golf, natur, storlek på orten, närhet till vänner som redan finns i Portugal,
  •  Bostadsform, köpa hus, lägenhet eller hyra.

När ni har gjort den kartläggningen är nästa steg , enligt min mening, det skattemässiga aspekterna i en flytt. Det är mycket viktigt att man trivs i landet och orten man flyttar till. Om man efter ett långt och strävsamt liv valt att flytta utomlands, och inte trivs i landet man flyttar till, då har man gjort ett stort misstag. När man pensionerar sig skall man eftersträva en hög livskvalitet som man njuter av i en miljö man verkligen trivs i.

%d bloggare gillar detta: