Pensionering i Portugal

Allt fler svenskar bosätter sig i Portugal, som lockar med EU:s lägsta skatt på pensioner. Den låga skatten har skapat en flyttström av skandinaviska pensionärer också från Spanien.

Spanien har skärpt sin skattepolitik gentemot utländska pensionärer. Portugal går motsatt väg och erbjuder skattefrihet på privata tjänstepensioner.

Därför har intresset bland pensionärer som vill lämna Sverige av skatteskäl blivit mindre fokuserat på Spanien och mer inriktat på Portugal. Tidigare fanns Portugal knappt på kartan för svenska pensionärer. Nu är landet särskilt fördelaktigt för alla med en privat tjänstepension.

På Algarvekusten vittnar skandinaviska immigranter dessutom skandinaver som bor i  Spanien som velat veta mer om skattereglerna i Portugal.

I Portugal är privata tjänstepensioner helt skattefria under tio år ifall man erhåller den s.k. NHR-statusen från portugisiska skatteverket(se nedan).

I början av 2000-talet flyttade årligen ett femtiotal svenskar till Portugal. Under 2016  nådde flyttströmmen en ny rekordnivå på 584 utflyttade svenskar.

Därutöver finns ett okänt antal svenskar som övergett Spanien, Frankrike och Storbritannien för ett billigare liv i Portugal.

En nybliven EU-pensionär med privat tjänstepension kan tjäna flera hundratusen per år på att flytta tio mil västerut – från spanska Costa del Sol till portugisiska Algarve.

Även Malta gick under 2013 ut med ett erbjudande om låg skatt på privata pensioner, något som lett till att många pensionärer från andra EU-länder sökt sig dit för att plocka ut tjänstepensionen under några få år.

Storbritannien, Spanien och Frankrike är de europeiska länder dit flest svenskar flyttar av skatteskäl. Även Malta, Schweiz och Cypern hör till länder dit det är skattemässigt förmånligt att emigrera.

Antal personer till utflyttningsland under år 2019, totalt 47 718 

                                                     2019                            2018

Portugal                                    679                              786

Storbritannien                   3 493                          3 239

Spanien                                  1 875                          1 800

Frankrike                              1 007                           1 008

Malta                                          186                              237

Cypern                                       90                                  80

Thailand                                   505                               560

Observera, innehåller endast utflyttning till ovanstående länder från Sverige. Som ovan nämnts pågår omflyttning av svenskar från andra länder till Portugal som inte framgår av statistiken. Tabellen visar samtliga utflyttade men självklart så är det inte alla som flyttar av skatteskäl. Det troliga är dock att dem allra flesta som flyttar till ovanstående länder gör det av skatteskäl.

Vad bör man lägga in för parametrar när man flyttar från sitt hemland Sverige som i detta fall till Portugal

Eftersom jag själv flyttade hit i september 2014 kan jag, efter att bott här i mer än fem år, lyfta fram följande som jag tycker skall finnas med på checklistan inför valet.

Nedanstående punkter är det man skall utgå ifrån först och främst,

  • Detta är en angelägenhet för hela familjen trots att det normalt sett är endast föräldrarna som flyttar.
  • Rimligt avstånd, goda kommunikationer och till rimlig kostnad för umgänge med barn, barnbarn,etc. och övriga släktingar och vänner, både för besök och egna besök i Sverige.
  •  Sjukvård
  •  Bostadsort efter exempelvis fritidsintressen som bad och golf, natur, storlek på orten, närhet till vänner som redan finns i Portugal,
  •  Bostadsform, köpa hus, lägenhet eller hyra.

När ni har gjort den kartläggningen är nästa steg , enligt min mening, det skattemässiga aspekterna i en flytt. Det är mycket viktigt att man trivs i landet och orten man flyttar till. Om man efter ett långt och strävsamt liv valt att flytta utomlands, och inte trivs i landet man flyttar till, då har man gjort ett stort misstag. När man pensionerar sig skall man eftersträva en hög livskvalitet som man njuter av i en miljö man verkligen trivs i.

%d bloggare gillar detta: