Beskattning i Portugal av ”Non-habitual residents” NHR

(utdrag ur PLMJ:s bifogade länk till broschyren).

”Portugal har infört förmånliga skatteregler för personer som beslutar att bosätta sig i Portugal och som uppfyller villkoren för registrering son ”non-habitual resident”. I sådana fall kan, under maximalt 10 år, bland annat inkomster från vissa privata pensionsförsäkringar bli helt skattefria.

Syftet med de förmånliga portugisiska skattereglerna är i huvudsak att attrahera personer med kvalificerade yrken, personer som drar sig tillbaka med stora framtida pensionsinkomster och personer med stor förmögenhet.”

Läs mer i bifogade länk till PLMJ:s broschyr på svenska genom att klicka här.

Aktuellt

Portugals Finansminister har i September 2017 i samtal med Sveriges Finansminister Magdalena Andersson informerat att Portugal planerar att börja beskatta tjänstepensioner från privat sektor med 5-10%. Detta är förmodligen föranledd av Magdalena Anderssons kritik på att ingen beskattning sker I dag av Portugal under NHR regimen. Detta är också skälet till att Sverige I mars 2017 begärt en omförhandling av dubbelbeskattningsavtalet. Det blev ingen beskattning under 2018 som först nämndes men då får vi avvakta ocdh se ifall det blir f o m 2019 istället.