Följande skäl kan föreligga att driva företag i Portugal

  • Lagom exit från tidigare yrkesverksamma liv i Sverige.
  • Vidmakthålla kontakter med tidigare arbetskamrater, kunder och övriga kontaktnät.
  • Utrymme för lågt beskattade inkomster

Vilka alternativ finns ?

  • Genom Holdingbolag i exempelvis i Cypern
  • Bedriva verksamhet i Portugal genom enskild firma/self-employed.
  • Bedriva verksamhet i Portugal genom ett bolag.

Portugal har, i likhet med många andra länder, infört en lägre skatt för personer som erbjuder kvalificerade tjänster men har förlängt det till 10 år jämfört med övriga länder på 5 år.

Högkvalificerade tjänster

  • 20% enhetstaxa på inkomst av tjänst eller enskild firma under 10 år från bosättningsåret.

Vilka avses,

  • Utländska arbetstagare, inklusive portugisiska medborgare och som inte varit bosatta i Portugal de senaste 5 åren.
  • Högt kvalificerade personer från andra länder bosatta i Portugal och arbetar i eller utanför Portugal erhåller den förmånliga beskattningen.

Kvalifikationskrav

Inkomst från vetenskaplig, konstnärlig och teknisk verksamhet som tillför högt värde.

Jag samarbetar med skattejurister för genomförande av processen och med bolag i  Cypern som har tjänsten för att sätta upp ett holdingbolag och driva bolaget.

Aktuellt

Förändringar för kvalificering för expertskatt

%d bloggare gillar detta: