Nedan följer tjänster som jag erbjuder,

Inledande möte för er som planerar att pensionera er i Portugal, fortsätta arbeta eller bosätta er av annan anledning

Våra kontakter kan inledningsvis ske via mail som därefter fortgår via telefon och vid behov och om möjligt även vid ett möte i Lissabon.

Vid nämnda kontakter så kommer vi gå igenom era funderingar kring utflyttningen, tidsplan samt översiktligt er personliga situation när det gäller pensionsplaner, engagemang och tillgångar.  Dessa frågor kommer ha betydelse, för att vid en utflyttning, eliminera väsentliga anknytningsfaktorer till Sverige.

När dem inledande samtalen är klara så kommer jag att upprätta en promemoria som kommer att behandla era nuvarande förhållanden, skatteverkets synpunkter och handledning, rättspraxis samt mina kommentarer/rekommendationer i anslutning till dessa.

För dem inledande samtalen, säg 1-2 timmar, och som hålls på en övergripande nivå, sker ingen debitering.

Utmynnar de inledande samtalen i att ni beställer en promemoria som stöd för er utflyttning så kommer jag att lämna en offert och därefter upprätta ett uppdragsbrev.

Ifall ni endast önskar ha mig som bollplank i olika frågor så debiterar jag € 120 per timme plus portugisisk mervärdeskatt.

Övriga tjänster

Övriga frågor som kan bli aktuella såsom avveckling av bolag i Sverige, bildande av holdingbolag i exempelvis Malta,/Cypern, starta företag i Portugal, skattefrågor i Sverige vid exempelvis försäljning av bostäder , fritidshus etc. kommer att debiteras, ifall jag själv utför tjänsten med € 120 i timmen. Vid anlitande av mina externa expertkontakter, frågans komplexitet styr, kommer offerter lämnas till er direkt från dem som engageras.

Ifall ni vill anlita mig för att få hjälp med bankkontakter, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, redovisningsbyråer, skattekonsulter, jurister etc. så debiterar jag € 120 per timme plus portugisisk mervärdeskatt ifall tiden kommer att åtgå till mer än kontaktskapande.

Jag tror jag kan lämna helhetslösningar till er, antingen att jag utför tjänsterna inom mitt eget kompetensområde, eller så ser jag till jag koppla ihop er med mitt kontaktnät av experter både i Sverige och i Portugal.

Fråga alltid om en preliminär kostnadsuppgift när ni anlitar mig på timbasis. Mina debiteringar får aldrig komma som överraskningar utan vara väl förankrade oss emellan.

Lämna en kortfattad beskrivning av era önskemål när ni kontaktar mig under rubriken ”Kontakta mig” så jag får en översiktlig bild av era behov.

Välkommen

%d bloggare gillar detta: