Ni som driver bolag i Sverige råder jag att planera i god tid hur ni skall avveckla innehavet innan utflyttningen. En av punkterna om väsentlig anknytning till Sverige berör just att man inte får ha kvar affärsverksamhet i ett bolag som man både äger och har den ekonomiska makten över.

En lösning kan vara att man i ett första steg bildar ett holdingbolag i exempelvis Malta eller Cypern dit man säljer sitt aktieinnehav innan utflyttningen. Jag vill dock nämna att det kostar en del att lägga upp ett holdingbolag och driva det under några år. Det betyder att det måste vara frågan om rätt stora belopp för att det skall vara lönsamt.

Hela processen är komplicerad och måste göras rätt hela vägen varför beskrivning, genomförande och möjliga skattevinster måste utredas från fall till fall och därför lämnar jag ingen närmare beskrivning hur detta går till.

Jag samarbetar med skattejurister för genomförande av processen och med bolag i första hand idag i Cypern som har tjänsten för att sätta upp ett holdingbolag och driva bolaget.

%d bloggare gillar detta: