Beskattning i Portugal

(utdrag ur PLMJ:s bifogade länk till broschyren).

”Beskrivningen av den faktiska beskattningen i Portugal och Sverige avseende,

  • Pensionsinkomster
  • Inkomst av kapital(inklusive utdelning)
  • Inkomst av tjänst
  • Förmögenhetsskatt
  • Arvs och gåvoskatt
  • ”Transfer tax” vid förvärva av fast egendom

förutsätter normalt att personen som flyttar från Sverige till Portugal:

  • Av den svenska Skatteverket anses som ”begränsat skattskyldig” i Sverige

samt

  • Är skatterättsligt bosatt i Portugal och blivit registrerat som ”Non- habitual resident” hos de portugisiska skattemyndigheterna.”

Läs mer i bifogade länk till PLMJ:s broschyr på svenska genom att klicka här.

%d bloggare gillar detta: